Pobierz - Napraw - nlsbres.dll

Data dodania : 2019-05-11


Pobierz nlsbres.dll - Kliknij tutaj


nlsbres.dll jest uważana za plik "NLSBuild resource DLL". Jest najczęściej używany w systemach Microsoft® Windows® Operating System. Używa rozszerzenia DLL i jest uważany za plik Win64 DLL (Biblioteki dynamicznej).

nlsbres.dll wersja 10.0.17763.1. Według naszych danych jest to najnowsza wersja od Microsoft® Windows® Operating System.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, instrukcje rozwiązywania problemów dla pliku nlsbres.dll, a także pobierzesz go za darmo.

 • Nazwa pliku: nlsbres.dll
 • Rozmiar: 88 kB
 • Typ: Win64 DLL
 • Numer wersji pliku: 10.0.17763.1
 • Numer wersji produktu: 10.0.17763.1
 • Kod języka: English (U.S.)
 • Opis pliku: NLSBuild resource DLL
 • Wersja pliku: 10.0.17763.1 (WinBuild.160101.0800)
 • Prawa autorskie: © Microsoft Corporation. All rights reserved.
 • Nazwa produktu: Microsoft® Windows® Operating System
 • Wersja produktu: 10.0.17763.1
 • SHA256: 538bd18b064d060351c8aa99a294b2c0fd1d0d2cd95b0b710bcb9270d3ae1bf1

Pobierz nlsbres.dll - Kliknij tutaj


Czym jest plik "nlsbres.dll" i jak naprawić błąd z nim związany

Plik "nlsbres.dll" jest biblioteką dynamiczna DLL, która jest niezbedna do dzialania wielu aplikacji. Jeśli podczas uruchamiania programu wyświetli sie komunikat z blędem dotyczącym braku lub uszkodzenia pliku "nlsbres.dll", należy pobrać jego nową wersję i umieścić go w katalogu instalacyjnym odpowiedniego programu. Aby to zrobić, przejrzyj wszystkie linki do pliku "nlsbres.dll" które znajdziesz poniżej. Wybierz plik z odpowiednią kategorią i następnie pobierz - wersje skompresowaną (ZIP). Pamiętaj aby wcześniej rozpakować archiwum ZIP w którym znajduje się plik "nlsbres.dll", a następnie skopiować ten plik DLL do katalogu programu który nie działa.

Co należy zrobić po pobraniu pliku "nlsbres.dll" ?

Po pobraniu pliku "nlsbres.dll" należy umieścić go w odpowiednim katalogu, wtedy aplikacja która potrzebuje tego pliku do działania będzie mogła go użyć. Aby to zrobić, sprawdź poniższe kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu, który wyświetla komunikat z błędem pliku "nlsbres.dll"

2. Wybierz opcję „Właściwości”

3. Tam znajdziesz ścieżkę do folderu, w którym aplikacja jest zainstalowana. Teraz po prostu skopiuj pobrany plik "nlsbres.dll" i umieść go w folderze aplikacji która wyświetla błąd.

Nadal występuje problem z plikiem "nlsbres.dll"

Masz jeszcze jedną opcję. Jeśli po skopiowaniu pliku "nlsbres.dll" do katalogu programu nadal pojawia się błąd dotyczący tego pliku, spróbuj skopiować go do jednego z następujących folderów:

Dla systemów operacyjnych: Windows 95, 98, and Me - C: \Windows\System

Dla systemów operacyjnych: Windows 2000 and NT - C:\WINNT\System32

Dla systemów operacyjnych: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 - C:\Windows\System32


Pobierz plik nlsbres.dll (100% czysty, bez wirusów)

Plik Wersja pliku Wersja produktu Typ Rozmiar Pobierz
nlsbres.dll.zip 10.0.17763.1 10.0.17763.1 Win64 DLL 88 kB

Pobierz Windows PC Repair aby naprawić wszystkie błędy związane z nlsbres.dll

Pobierz Windows PC Repair aby naprawić wszystkie błędy związane z nlsbres.dll


Wypróbuj następujące trzy metody, jeśli nadal występuje błąd z plikiem "nlsbres.dll".

Aby rozpocząć przywracanie systemu (Windows XP, Vista, 7, 8 i 10):

Naciśnij klawisz Start systemu Windows

Po wyświetleniu pola wyszukiwania wprowadź „Przywracanie systemu” i naciśnij „ENTER”.

W wynikach wyszukiwania znajdź i kliknij Przywracanie systemu.

Wprowadź hasło administratora (jeśli to konieczne).

Wykonaj kroki Kreatora przywracania systemu, aby wybrać odpowiedni punkt przywracania.

Przywróć komputer z obrazu kopii zapasowej.

Jeśli opcja 1 nie rozwiąże problemu z plikiem nlsbres.dll, wypróbuj opcję 2.

Kontroler plików to narzędzie dołączone do każdej wersji systemu Windows, która umożliwia skanowanie i przywracanie uszkodzonych plików systemowych. Użyj narzędzia SFC, aby naprawić brakujący lub uszkodzony plik nlsbres.dll w systemach(Windows XP, Vista, 7, 8 and 10):

Naciśnij klawisz Start systemu Windows

W polu wyszukiwania wprowadź „cmd”, ale NIE NACISKAJ JESZCZE „ENTER”.

Naciśnij i przytrzymaj „CTRL-Shift” na klawiaturze, jednocześnie naciskając „ENTER”.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe zgody.

W polu kliknij „TAK”.

Powinieneś zobaczyć czarny ekran z migającym kursorem.

Na tym czarnym ekranie wpisz „sfc /scannow” i naciśnij „ENTER”.

SFC rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu pliku nlsbres.dll i innych problemów z plikami systemowymi.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces.

Należy pamiętać, że skanowanie może zająć trochę czasu, więc prosimy o cierpliwość. Jeśli opcja 2 również się nie powiedzie, spróbuj opcji 3 poniżej.

Gdy pierwsze dwie opcje nie rozwiążą problemu, dobrym pomysłem może być uruchomienie usługi Windows Update. Wiele komunikatów pliku nlsbres.dll o błędach mogą wynikać z braku aktualizacji systemu operacyjnego Windows. Aby uruchomić Windows Update, wykonaj następujące czynności:

Naciśnij klawisz Start systemu Windows

W polu wyszukiwania wpisz „Aktualizacja” i naciśnij „ENTER”.

W oknie dialogowym Windows Update kliknij „Sprawdź aktualizacje” (lub podobny przycisk w zależności od wersji systemu Windows)

Jeśli aktualizacje są dostępne do pobrania, kliknij „Zainstaluj aktualizacje”.

Po zakończeniu aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

nlsbres.dll może brakować pliku z powodu przypadkowego usunięcia, odinstalowania jako udostępnionego pliku innego programu (udostępnionego w systemie Windows) lub usunięcia przez złośliwe oprogramowanie. Ponadto uszkodzony plik nlsbres.dll może być spowodowane brakiem zasilania podczas uruchamiania systemu Windows lub awarią systemu podczas zapisywania pliku nlsbres.dll, nieprawidłowe sektory na nośniku pamięci (zwykle głównym dysku twardym) lub infekcja złośliwym oprogramowaniem. Dlatego ważne jest, aby zaktualizować program antywirusowy i regularnie skanować system.

Najczęstsze błędy, które występują, jeśli brakuje biblioteki DLL o nazwie "nlsbres.dll" i:

Access violation at - nlsbres.dll.

Can not find nlsbres.dll / Nie można znaleźć pliku nlsbres.dll

C: \ Windows \ System32 \ nlsbres.dll can not be found.

The nlsbres.dll file can not be registered.

The Windows program can not be started. A required component is missing: nlsbres.dll. Please reinstall the Windows program.

nlsbres.dll failed to load.

The application was not started because nlsbres.dll was not found.

The nlsbres.dll file is missing or damaged.

This application failed to start because the nlsbres.dll file was not found. Re-installing the application may solve this problem.

Podobne pliki DLL