Pobierz - Napraw - mc_bc_enc_avc.dll

Data dodania : 2019-05-11


Pobierz Windows PC Repair aby naprawić błędy związane z plikiem mc_bc_enc_avc.dll - Kliknij tutaj


mc_bc_enc_avc.dll jest uważana za plik "AVC/H.264 Encoder". Jest najczęściej używany w systemach MainConcept (Broadcast)® AVC/H.264 Encoder. Używa rozszerzenia DLL i jest uważany za plik Win64 DLL (Biblioteki dynamicznej).

mc_bc_enc_avc.dll wersja 9.1.6.4544. Według naszych danych jest to najnowsza wersja od MainConcept (Broadcast)® AVC/H.264 Encoder.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, instrukcje rozwiązywania problemów dla pliku mc_bc_enc_avc.dll, a także pobierzesz go za darmo.

 • Nazwa pliku: mc_bc_enc_avc.dll
 • Rozmiar: 1660 kB
 • Typ: Win64 DLL
 • Numer wersji pliku: 9.1.6.4544
 • Numer wersji produktu: 9.1.6.4544
 • Kod języka: English (U.S.)
 • Opis pliku: AVC/H.264 Encoder
 • Wersja pliku: 9.1.6.4544 2012-02-16
 • Prawa autorskie: Copyright© 2012 MainConcept GmbH
 • Nazwa produktu: MainConcept (Broadcast)® AVC/H.264 Encoder
 • Wersja produktu: 9.1
 • SHA256: 136aeb3a16a4f80cf53b27c3c8992dd9294c1a342e09f602226439ca9760a174

Pobierz Windows PC Repair aby naprawić błędy związane z plikiem mc_bc_enc_avc.dll - Kliknij tutaj


Czym jest plik "mc_bc_enc_avc.dll" i jak naprawić błąd z nim związany

Plik "mc_bc_enc_avc.dll" jest biblioteką dynamiczna DLL, która jest niezbedna do dzialania wielu aplikacji. Jeśli podczas uruchamiania programu wyświetli sie komunikat z blędem dotyczącym braku lub uszkodzenia pliku "mc_bc_enc_avc.dll", należy pobrać jego nową wersję i umieścić go w katalogu instalacyjnym odpowiedniego programu. Aby to zrobić, przejrzyj wszystkie linki do pliku "mc_bc_enc_avc.dll" które znajdziesz poniżej. Wybierz plik z odpowiednią kategorią i następnie pobierz - wersje skompresowaną (ZIP). Pamiętaj aby wcześniej rozpakować archiwum ZIP w którym znajduje się plik "mc_bc_enc_avc.dll", a następnie skopiować ten plik DLL do katalogu programu który nie działa.

Co należy zrobić po pobraniu pliku "mc_bc_enc_avc.dll" ?

Po pobraniu pliku "mc_bc_enc_avc.dll" należy umieścić go w odpowiednim katalogu, wtedy aplikacja która potrzebuje tego pliku do działania będzie mogła go użyć. Aby to zrobić, sprawdź poniższe kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu, który wyświetla komunikat z błędem pliku "mc_bc_enc_avc.dll"

2. Wybierz opcję „Właściwości”

3. Tam znajdziesz ścieżkę do folderu, w którym aplikacja jest zainstalowana. Teraz po prostu skopiuj pobrany plik "mc_bc_enc_avc.dll" i umieść go w folderze aplikacji która wyświetla błąd.

Nadal występuje problem z plikiem "mc_bc_enc_avc.dll"

Masz jeszcze jedną opcję. Jeśli po skopiowaniu pliku "mc_bc_enc_avc.dll" do katalogu programu nadal pojawia się błąd dotyczący tego pliku, spróbuj skopiować go do jednego z następujących folderów:

Dla systemów operacyjnych: Windows 95, 98, and Me - C: \Windows\System

Dla systemów operacyjnych: Windows 2000 and NT - C:\WINNT\System32

Dla systemów operacyjnych: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 - C:\Windows\System32


Pobierz plik mc_bc_enc_avc.dll (100% czysty, bez wirusów)

Plik Wersja pliku Wersja produktu Typ Rozmiar Pobierz
mc_bc_enc_avc.dll.zip 9.1.6.4544 9.1 Win64 DLL 1660 kB

Pobierz Windows PC Repair aby naprawić wszystkie błędy związane z mc_bc_enc_avc.dll

Pobierz Windows PC Repair aby naprawić wszystkie błędy związane z mc_bc_enc_avc.dll


Wypróbuj następujące trzy metody, jeśli nadal występuje błąd z plikiem "mc_bc_enc_avc.dll".

Aby rozpocząć przywracanie systemu (Windows XP, Vista, 7, 8 i 10):

Naciśnij klawisz Start systemu Windows

Po wyświetleniu pola wyszukiwania wprowadź „Przywracanie systemu” i naciśnij „ENTER”.

W wynikach wyszukiwania znajdź i kliknij Przywracanie systemu.

Wprowadź hasło administratora (jeśli to konieczne).

Wykonaj kroki Kreatora przywracania systemu, aby wybrać odpowiedni punkt przywracania.

Przywróć komputer z obrazu kopii zapasowej.

Jeśli opcja 1 nie rozwiąże problemu z plikiem mc_bc_enc_avc.dll, wypróbuj opcję 2.

Kontroler plików to narzędzie dołączone do każdej wersji systemu Windows, która umożliwia skanowanie i przywracanie uszkodzonych plików systemowych. Użyj narzędzia SFC, aby naprawić brakujący lub uszkodzony plik mc_bc_enc_avc.dll w systemach(Windows XP, Vista, 7, 8 and 10):

Naciśnij klawisz Start systemu Windows

W polu wyszukiwania wprowadź „cmd”, ale NIE NACISKAJ JESZCZE „ENTER”.

Naciśnij i przytrzymaj „CTRL-Shift” na klawiaturze, jednocześnie naciskając „ENTER”.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe zgody.

W polu kliknij „TAK”.

Powinieneś zobaczyć czarny ekran z migającym kursorem.

Na tym czarnym ekranie wpisz „sfc /scannow” i naciśnij „ENTER”.

SFC rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu pliku mc_bc_enc_avc.dll i innych problemów z plikami systemowymi.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces.

Należy pamiętać, że skanowanie może zająć trochę czasu, więc prosimy o cierpliwość. Jeśli opcja 2 również się nie powiedzie, spróbuj opcji 3 poniżej.

Gdy pierwsze dwie opcje nie rozwiążą problemu, dobrym pomysłem może być uruchomienie usługi Windows Update. Wiele komunikatów pliku mc_bc_enc_avc.dll o błędach mogą wynikać z braku aktualizacji systemu operacyjnego Windows. Aby uruchomić Windows Update, wykonaj następujące czynności:

Naciśnij klawisz Start systemu Windows

W polu wyszukiwania wpisz „Aktualizacja” i naciśnij „ENTER”.

W oknie dialogowym Windows Update kliknij „Sprawdź aktualizacje” (lub podobny przycisk w zależności od wersji systemu Windows)

Jeśli aktualizacje są dostępne do pobrania, kliknij „Zainstaluj aktualizacje”.

Po zakończeniu aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

mc_bc_enc_avc.dll może brakować pliku z powodu przypadkowego usunięcia, odinstalowania jako udostępnionego pliku innego programu (udostępnionego w systemie Windows) lub usunięcia przez złośliwe oprogramowanie. Ponadto uszkodzony plik mc_bc_enc_avc.dll może być spowodowane brakiem zasilania podczas uruchamiania systemu Windows lub awarią systemu podczas zapisywania pliku mc_bc_enc_avc.dll, nieprawidłowe sektory na nośniku pamięci (zwykle głównym dysku twardym) lub infekcja złośliwym oprogramowaniem. Dlatego ważne jest, aby zaktualizować program antywirusowy i regularnie skanować system.

Najczęstsze błędy, które występują, jeśli brakuje biblioteki DLL o nazwie "mc_bc_enc_avc.dll" i:

Access violation at - mc_bc_enc_avc.dll.

Can not find mc_bc_enc_avc.dll / Nie można znaleźć pliku mc_bc_enc_avc.dll

C: \ Windows \ System32 \ mc_bc_enc_avc.dll can not be found.

The mc_bc_enc_avc.dll file can not be registered.

The Windows program can not be started. A required component is missing: mc_bc_enc_avc.dll. Please reinstall the Windows program.

mc_bc_enc_avc.dll failed to load.

The application was not started because mc_bc_enc_avc.dll was not found.

The mc_bc_enc_avc.dll file is missing or damaged.

This application failed to start because the mc_bc_enc_avc.dll file was not found. Re-installing the application may solve this problem.

Podobne pliki DLL