Pobierz lub napraw brakujące pliki DLLsystem.drawing.design.resources.dll - .NET Framework
system.drawing.dll - .NET Framework
system.drawing.primitives.dll - System.Drawing.Primitives
system.drawing.resources.dll - .NET Framework
system.dynamic.dll - System.Dynamic.dll
system.dynamic.resources.dll - System.Dynamic.dll
system.dynamic.runtime.dll - System.Dynamic.Runtime
system.enterpriseservices.dll - Microsoft .NET Services Support Infrastructure
system.enterpriseservices.resources.dll - Infrastruktura obsługi usług technologii Microsoft .NET
system.enterpriseservices.thunk.dll - Microsoft .NET Services Native Thunks
system.enterpriseservices.wrapper.dll - Microsoft .NET Services Native Thunks
system.globalization.calendars.dll - System.Globalization.Calendars
system.globalization.dll - System.Globalization
system.globalization.extensions.dll - System.Globalization.Extensions
system.identitymodel.dll - System.IdentityModel.dll
system.identitymodel.resources.dll - System.IdentityModel.dll
system.identitymodel.selectors.dll - System.IdentityModel.Selectors.dll
system.identitymodel.selectors.resources.dll - System.IdentityModel.Selectors.dll
system.identitymodel.services.dll - System.IdentityModel.Services.dll
system.identitymodel.services.resources.dll - System.IdentityModel.Services.dll
system.io.compression.dll - .NET Framework
system.io.compression.filesystem.dll - System.IO.Compression.FileSystem.dll
system.io.compression.filesystem.resources.dll - System.IO.Compression.FileSystem.dll
system.io.compression.resources.dll - .NET Framework
system.io.compression.zipfile.dll - System.IO.Compression.ZipFile
system.io.dll - System.IO
system.io.filesystem.dll - System.IO.FileSystem
system.io.filesystem.driveinfo.dll - System.IO.FileSystem.DriveInfo
system.io.filesystem.primitives.dll - System.IO.FileSystem.Primitives
system.io.filesystem.watcher.dll - System.IO.FileSystem.Watcher
system.io.isolatedstorage.dll - System.IO.IsolatedStorage
system.io.log.dll - System.IO.Log.dll
system.io.log.resources.dll - System.IO.Log.dll
system.io.memorymappedfiles.dll - System.IO.MemoryMappedFiles
system.io.pipes.dll - System.IO.Pipes
system.io.unmanagedmemorystream.dll - System.IO.UnmanagedMemoryStream
system.linq.dll - System.Linq
system.linq.expressions.dll - System.Linq.Expressions
system.linq.parallel.dll - System.Linq.Parallel
system.linq.queryable.dll - System.Linq.Queryable
system.management.automation.dll - System.Management.Automation
system.management.automation.resources.dll -
system.management.dll - .NET Framework
system.management.instrumentation.dll - .NET Framework
system.management.instrumentation.resources.dll - .NET Framework
system.management.resources.dll - .NET Framework
system.messaging.dll - .NET Framework
system.messaging.resources.dll - .NET Framework
system.net.dll - System.Net.dll
system.net.http.dll - .NET Framework
system.net.http.extensions.dll - System.Net.Http.Extensions
system.net.http.formatting.dll - System.Net.Http.Formatting
system.net.http.primitives.dll - System.Net.Http.Primitives
system.net.http.resources.dll - .NET Framework
system.net.http.rtc.dll - System.Net.Http.Rtc.dll
system.net.http.webrequest.dll - .NET Framework
system.net.http.webrequest.resources.dll - .NET Framework
system.net.nameresolution.dll - System.Net.NameResolution
system.net.networkinformation.dll - System.Net.NetworkInformation
system.net.ping.dll - System.Net.Ping
system.net.primitives.dll - System.Net.Primitives
system.net.requests.dll - System.Net.Requests
system.net.resources.dll - System.Net.dll
system.net.security.dll - System.Net.Security
system.net.sockets.dll - System.Net.Sockets
system.net.webheadercollection.dll - System.Net.WebHeaderCollection
system.net.websockets.client.dll - System.Net.WebSockets.Client
system.net.websockets.dll - System.Net.WebSockets
system.numerics.dll - .NET Framework
system.numerics.resources.dll - .NET Framework
system.numerics.vectors.dll - .NET Framework
system.numerics.vectors.windowsruntime.dll - System.Numerics.Vectors.WindowsRuntime
system.objectmodel.dll - System.ObjectModel
system.printing.dll - System.Printing.dll
system.printing.resources.dll - System.Printing.dll
system.private.datacontractserialization.dll - System.Private.DataContractSerialization
system.private.servicemodel.dll - System.Private.ServiceModel
system.private.uri.dll - System.Private.Uri
system.reflection.context.dll - System.Reflection.Context.dll
system.reflection.context.resources.dll - System.Reflection.Context.dll
system.reflection.dispatchproxy.dll - System.Reflection.DispatchProxy
system.reflection.dll - System.Reflection
system.reflection.emit.dll - System.Reflection.Emit
system.reflection.emit.ilgeneration.dll - System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll
system.reflection.emit.lightweight.dll - System.Reflection.Emit.Lightweight.dll
system.reflection.extensions.dll - System.Reflection.Extensions
system.reflection.metadata.dll - System.Reflection.Metadata
system.reflection.primitives.dll - System.Reflection.Primitives
system.reflection.typeextensions.dll - System.Reflection.TypeExtensions
system.resources.dll - .NET Framework
system.resources.reader.dll - System.Resources.Reader
system.resources.resourcemanager.dll - System.Resources.ResourceManager
system.resources.writer.dll - System.Resources.Writer
system.runtime.caching.dll - System.Runtime.Caching.dll
system.runtime.caching.resources.dll - System.Runtime.Caching.dll
system.runtime.compilerservices.visualc.dll - System.Runtime.CompilerServices.VisualC
system.runtime.dll - System.Runtime
system.runtime.durableinstancing.dll - System.Runtime.DurableInstancing.dll
system.runtime.durableinstancing.resources.dll - System.Runtime.DurableInstancing.dll
system.runtime.extensions.dll - System.Runtime.Extensions
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73