Pobierz lub napraw brakujące pliki DLLmicrosoft.virtualization.client.6.2.wizards.dll - Hyper-V Wizards
microsoft.virtualization.client.6.2.wizards.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.6.3.dll - Hyper-V Client
microsoft.virtualization.client.6.3.management.dll - Hyper-V Management
microsoft.virtualization.client.6.3.management.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.6.3.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.6.3.settings.dll - Hyper-V Settings
microsoft.virtualization.client.6.3.settings.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.6.3.vmbrowser.dll - Hyper-V Manager
microsoft.virtualization.client.6.3.vmbrowser.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.6.3.wizards.dll - Hyper-V Wizards
microsoft.virtualization.client.6.3.wizards.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.common.dll - Hyper-V Client Common
microsoft.virtualization.client.common.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.common.types.dll - Hyper-V Client Common Types
microsoft.virtualization.client.common.types.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.dll - Hyper-V Client
microsoft.virtualization.client.management.dll - Hyper-V Management
microsoft.virtualization.client.management.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.rdpclientinterop.dll -
microsoft.virtualization.client.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.settings.dll - Hyper-V Settings
microsoft.virtualization.client.settings.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.vmbrowser.dll - Hyper-V Manager
microsoft.virtualization.client.vmbrowser.resources.dll -
microsoft.virtualization.client.wizards.dll - Hyper-V Wizards
microsoft.virtualization.client.wizards.resources.dll -
microsoft.visualbasic.activities.compiler.dll - Visual Basic Hosted Compiler
microsoft.visualbasic.activities.compilerui.dll - Visual Basic Hosted Compiler Resources
microsoft.visualbasic.compatibility.data.dll - Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll
microsoft.visualbasic.compatibility.data.resources.dll - Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll
microsoft.visualbasic.compatibility.dll - Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll
microsoft.visualbasic.compatibility.resources.dll - Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll
microsoft.visualbasic.dll - Visual Basic Runtime Library
microsoft.visualbasic.resources.dll - Biblioteka wykonawcza języka Visual Basic
microsoft.visualbasic.vsa.dll - Microsoft.VisualBasic.Vsa.dll
microsoft.visualc.dll - Microsoft® Visual C++ Metadata
microsoft.visualc.stlclr.dll - Microsoft® C++ Runtime Library
microsoft.visualstudio.tools.applications.adapter.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Adapter.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.adapter.v9.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Adapter.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.addinadapter.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.AddInAdapter.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.addinadapter.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.AddInAdapter.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.contract.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Contract.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.contract.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Contract.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.hostadapter.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.HostAdapter.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.hosting.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.hosting.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.hosting.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.hosting.v10.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.hosting.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.hosting.v9.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.runtime.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.runtime.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.runtime.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.runtime.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.runtime.v9.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.serverdocument.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.serverdocument.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.serverdocument.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.serverdocument.v10.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.serverdocument.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.applications.serverdocument.v9.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.addinadapter.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.AddInAdapter.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.appinfodocument.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.AppInfoDocument.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.appinfodocument.v9.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.AppInfoDocument.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.containercontrol.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.ContainerControl.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.containercontrol.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.ContainerControl.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.contract.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Contract.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.contract.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Contract.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.excel.addinadapter.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Excel.AddInAdapter.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.excel.addinproxy.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Excel.AddInProxy.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.excel.hostadapter.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Excel.HostAdapter.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.hostadapter.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.HostAdapter.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.outlook.hostadapter.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Outlook.HostAdapter.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.internal.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Internal.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.internal.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Internal.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.v10.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.word.addinadapter.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.AddInAdapter.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.word.addinproxy.v9.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.AddInProxy.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.word.addinproxy.v9.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.AddInProxy.v9.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.word.hostadapter.v10.0.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.HostAdapter.v10.0.dll
microsoft.visualstudio.tools.office.word.hostadapter.v10.0.resources.dll - Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.HostAdapter.v10.0.dll
microsoft.vsa.dll - Microsoft.Vsa.dll
microsoft.vsa.vb.codedomprocessor.dll - Microsoft.Vsa.Vb.CodeDOMProcessor.dll
microsoft.web.administration.dll -
microsoft.web.administration.resources.dll -
microsoft.web.configuration.apphostfileprovider.dll - AppHostFileProvider
microsoft.web.configuration.apphostfileprovider.resources.dll -
microsoft.web.ftpserver.dll -
microsoft.web.infrastructure.dll - Microsoft.Web.Infrastructure
microsoft.web.management.aspnet.dll -
microsoft.web.management.aspnet.resources.dll -
microsoft.web.management.aspnetclient.dll -
microsoft.web.management.aspnetclient.resources.dll -
microsoft.web.management.dll -
microsoft.web.management.extensions.dll -
microsoft.web.management.extensions.resources.dll -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73